Ceny právní pomoci jsou účtovány v souladu
s advokátním tarifem (vyhláška Ministerstva
spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb.) s ohledem na
povahu klientem požadované pomoci.

V dohodě o stanovení ceny právních služeb vycházím především z určení hodinové sazby, která činí 2 000 Kč bez DPH.

Každý případ vyžaduje individuální posouzení a podle předběžného projednání jsem připraven Vám učinit konkrétní cenovou nabídku právních služeb, která bude pokrývat Vaše individuální potřeby.

Odměna za právní služby je v maximální míře přiměřená nárokům klienta a stanovena na základě vzájemné dohody, která vždy předchází zahájení poskytování právních služeb.