Jsem připraven poskytnout Vám právní služby z většiny hlavních právních oblastí.

Specializuji se především na následující oblasti:

Občanské právo
Převody vlastnictví, zástavní právo, závazkové právo,
bezdůvodné obohacení a náhrada škody.

Společenství a podnikatelské právo
Zakládání a registrace nových společností, pořádání valných
hromad, fúze a akvizice, zánik společností s likvidací nebo
s právním nástupcem, získání podnikatelských oprávnění.

Nemovitosti
Poradenství developerům, převody nemovitostí, investice v nemovitostech, nájemní a podnájemní smlouvy, zástava
nemovitostí, zřizování věcných břemen, stavební právo.

Mou prioritou je diskrétnost a individuální přístup. Právní služby
poskytuji jak klientům firemním, tak i jednotlivým občanům. V rámci
právní pomoci poskytuji služby českým i zahraničním klientům a to
v jazyce českém a anglickém. V případě potřeby při vymáhání
pohledávek úzce spolupracuji s prověřeným exekutorem a dalšími
experty z jednotlivých právních oblastí (daňový poradce, znalec,
tlumočník, realitní makléř, apod.)