Mgr. Jiří Bozděch (nar. 1971), advokát zapsaný v České advokátní komoře.

Jsem absolventem právnické fakulty University Karlovy v Praze, kterou jsem dokončil v roce 1998. V advokacii se pohybuji od roku 1995. Počínaje rokem 1998 jsem zastával pozici advokátního koncipienta.

Od roku 2004 vykonávám advokacii jako samostatný advokát a v současné době mám také tu čest úzce spolupracovat s advokátní kanceláří JUDr. Pavla Bergera

www.akberger.cz